OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA
 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Agnieszka Kozłowska
45-862 Opole,  Opole,   ul. Wojska Polskiego 9-11/73 
 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2023 o godz. 11:00 w: kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
45-217 Opole, Tatrzańska 16/6,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW[OP1O/00102971/7].
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.