OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA
 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Paweł Starościak
45-280 Opole,  Opole,   Skautów Opolskich 2/602 
 
na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2022 r. o godz. 12:00 w: kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości
położonej: 45-348 Opole, Cypriana Kamila Norwida 4/6, Opole,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW [NKW: OP1O/00134246/9].
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.