OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO 46-040 OZIMEK UL. WYZWOLENIA


 OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Grażyna Zawadzka
46-040 Ozimek,  Ozimek,   ul. Jana Dzierżona 2/5 
Agata Zawadzka
46-040 Ozimek,  Ozimek,   ul. Jana Dzierżona 2/5 
 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14-06-2021 o godz. 12:00 w kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej:
46-040 Ozimek, Wyzwolenia,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW [NKW: OP1O/00098126/7]
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.